Skip to main content

 

Tel. 013 509 10 55
Praktijk Mató

Veelgestelde vragen

Vergoedingen
Vergoedingen: De acupunctuur behandelingen vallen onder de aanvullende verzekering alternatieve geneeswijzen en komen in aanmerking voor (gedeeltelijke) vergoeding.

Om teleurstelling te voorkomen, doet men er goed aan zich ten alle tijden vooraf te informeren. Bekijk de eigen polisvoorwaarde of neem evt. contact op met uw zorgverzekeraar. Of kijk op de website van de FAGT.
Waarneming

Tijdens mijn vakanties, of bij langdurige ziekte, geschiet eventuele waarneming door Bianca Hoogkamer, Gezondheid in Balans, praktijk voor acupunctuur en oefentherapie. De Meern.

 

 

Klachten

Wat te doen bij een klacht?

Bent u niet tevreden over mij als therapeut.

Bent u het niet eens over de behandelwijze, behandeling of mijn zorgvuldigheid.

Om wat voor reden ook, als u niet tevreden bent, vragen of opmerkingen heeft, nodig ik u van harte uit deze met mij te delen. In open communicatie met elkaar, samen werken naar een oplossing.

Zit je ergens mee, kom alstublieft naar me toe.

Mochten we  er samen niet uitkomen, hierbij het stappenplan wat u kan helpen.

Ik ben verzekerd bij QUASIR.

Quasir is een expertisecentrum voor klachten, calamiteiten en geschillen.

Hier kunt u contact mee opnemen en de volgende stappen worden dan samen met u en mij gezet.

  • U als client, uw nabestaande of vertegenwoordiger is ontevreden of heeft een klacht
  • U wendt zich tot de Klachtenfunctionaris (KF) van Quasir. KF adviseert over- helpt bij het formuleren van de klacht en onderzoekt mogelijke oplossing
  • U als client laat u gratis bijstaan door de KF. Klacht wordt zorgvuldig onderzocht. U wordt op de hoogte gehouden van de voortgang.
  • KF draagt zorg voor bemiddeling en past hoor/wederhoor toe. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
  • KF maakt geen inhoudelijk verslag; wel een verslag van proces en afspraken. Een oplossing wordt schriftelijk vastgelegd en door beide partijen bevestigd.
  • Als ondanks bemiddeling geen oplossing wordt bereikt verwijst KF voor verdere behandeling terug naar zorgverlener.
  • KF wijst op de mogelijkheden om geschil na verdere afhandeling door zorgaanbieder, voor te leggen aan Geschilleninstantie waarbij zorgaanbieder is aangesloten.
  • U dient schriftelijk een klacht in bij zorgaanbieder.
  • U ontvangt uiterlijk binnen 6 weken schriftelijk bericht terug over de beslissing, maatregelen en termijn van realisatie.

Naamloos Praktijk Mato | Veelgestelde vragen

Tarieven

Prijslijst Praktijk Mato 2024:

Behandeling 15 minuten = 17,50 euro

Behandeling 30 minuten = 35,00 euro

Behandeling 45 minuten = 52,50  euro

Behandeling 60 minuten = 70,00 euro

Behandeling 75 minuten = 87,50 euro

Behandeling 90 minuten = 105,00 euro

BETALING VIA PIN