Skip to main content

 

Tel. 013 509 10 55

Disclaimer

De gegevens, die opgenomen zijn op de pagina’s van praktijk Mató.nl, zijn ontleend aan betrouwbaar geachte bronnen. Voor eventuele onvolkomenheden wordt door praktijk Mató.nl geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
Aan berichten of informatie welke via www.praktijkmató.nl wordt verspreid, kunnen geen rechten worden ontleend.

Verspreiding, in welke vorm dan ook, is op geen enkele wijze toegestaan.

Gehele of gedeeltelijke overneming van de inhoud is uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van Praktijkmató.nl of Nelly Verhoeven

Alle foto’s en films vallen onder de auteurswet. Copyright . Alle foto’s (c) praktijkMató.nl